Blog Son güncellemeler, haberler ve duyurular
 

Muhasebe Nedir? Ne İş Yapar?

Muhasebe Nedir? Ne İş Yapar?
Muhasebe, işletmelerin mali nitelikteki işlemlerini ve olaylarını para ile ifade edilmiş şekilde kaydeden, sınıflandıran, özetleyen, raporlayan ve sonuçları yorumlayarak analiz eden bir bilim dalıdır.

Muhasebenin Fonksiyonları Nelerdir?

Kaydetme Fonksiyonu: Belgelere dayanarak, mali işlemleri muhasebe sistemine uygun olarak muhasebe defterine kayıt yapmaktır. Yani muhasebe kayıtları doğru ve düzgün tutulmazsa diğer fonksiyonların bir önemi kalmaz. Muhasebe sisteminde tek taraflı kayıt ve çift taraflı kayıt olmak üzere iki tür kayıt yöntemi bulunmakatadır.

Sınflandırma Fonksiyonu: Belirli zaman aralıklarıyla kaydedilen bilgilerin niteliklerine göre gruplandırılmasıdır. Böylece farklı nitelikteki ve gruplardaki işlemeleri birbirlerine karıştırmadan farklı sınıflarda incelenebilir. Sınıflandırma işlemleri muhasebe defterinden büyük deftere yapılmaktadır.

Özetleme Fonksiyonu: Sınıflandırılan işlemler dönem sonlarında toplanarak daha kolay sonuçlar çıkarabilmek ve yapılan kayıtların kontrolünü sağlamak için özetlenir. Muhasebe sisteminde özetleme fonksiyonu olarak mizan kullanılır.

Raporlama Fonksiyonu: Kaydedilen, sınıflandırılan ve özetlenen işlemler mali tablolar aracılığıyla rapor haline getirilir. Raporlama muhasebenin en son aşamasıdır ve bu aşamada sonuçlar yorumlanır. Raporlama aşamasında muhasebe tabloları kulllanılır. Bu tabloların da en önemlisi bilanço ve gelir tablosudur.

Muhasebenin Temel İlkeleri Nelerdir?

 • İşletmede süreklilik
 • Tutarlıklık
 • İhtiyatlık
 • Dönemsellik
 • Tarafsızlık ve belgelendirme
 • Kişilik
 • Sosyal sorumluluk
 • Önemlilik
 • Tam açıklama
 • Parayla ölçülebilme
 • Maliyet esası
 • Özün önceliğidir.

Muhasebe Programı Kullanmada Akaunting'in Önemi Nedir?

- Alacaklarınızı ve borçlarınızı kolay ve hızlı bir şekilde takip eder ve ön göremediğimiz sorunlarla karşılaşmanızı önler.

- Doğru tutulan bir muhasebe ile elde edeceğiniz sonuçları ve raporları işletmeyi yönetenlere ve pay sahiplerine doğru bir şekilde aktarmış olunur. Böylece hem işletme sahiplerinin hem de pay sahiplerinin hakları korunmuş olur.

- Akaunting kullanarak devlete karşı borç ve sorumluluklarınızı daha kolay takip edebilir ve ödemelerizi daha düzenli yapabilirsiniz.

Yorumlar