Forum

Ask, reply and learn. Join the community of Akaunting.

New Discussion

Kategori

Zafer Alper   ( User )

Commented 1 year ago

Gider Kategorileri altında alt kategori oluşturmama imkan sağlayan bir uygulama yaparsanız memnun olurum.

Mesela İşletme Giderleri Altında Elektrik Giderleri gibi.

Bir de bir arkadaş bana "dasboard kategory" isminde bir uygulama yapmıştı. İstedeğim sayıda kategoriyi ana sayfada görebiliyordum.

Tekrar yaparsanız memnun olurum.

Please login or register to leave a response.

Showing 1 to 1 of 1 discussions