Forum

Kategori

Posted in CategoryCustom App/Work
  • Zafer Alper    ( User ) 1 week ago
    Gider Kategorileri altında alt kategori oluşturmama imkan sağlayan bir uygulama yaparsanız memnun olurum.

    Mesela İşletme Giderleri Altında Elektrik Giderleri gibi.

    Bir de bir arkadaş bana "dasboard kategory" isminde bir uygulama yapmıştı. İstedeğim sayıda kategoriyi ana sayfada görebiliyordum.

    Tekrar yaparsanız memnun olurum.

Please login or register to leave a response.