Forum

Ask, reply and learn. Join the community of Akaunting.

New Discussion

1.05 güncellemesinde zaman aşımı hatası

Mehmet Karaman   ( User )

Commented 6 years ago

1.05 Localhostta zaman aşımı hatası veriyor güncelleme yaparken.

Denis Dulici   ( Admin )

Commented 6 years ago

İnternet hızına bağlı biraz. php.ini'deki max_execution_time değerini arttırabilirsiniz.

Please login or register to leave a response.

Showing 1 to 2 of 2 discussions