Forum

1.05 güncellemesinde zaman aşımı hatası

Posted In CategoryInstallation & Update
  • Mehmet
    Mehmet Karaman   ( User ) 3 months ago

    1.05 Localhostta zaman aşımı hatası veriyor güncelleme yaparken.

  • Denis
    Denis Duliçi   ( Admin ) 3 months ago

    İnternet hızına bağlı biraz. php.ini'deki max_execution_time değerini arttırabilirsiniz.

Please login or register to leave a response.