İş Ahlakı

Topluluğumuzun erdemleri

Teminatımız

Herkes için açık ve erişilebilir bir ortam sağlamak amacıyla projenin katkıcıları ve yürütücüleri olarak, katkı vermeyi yaş, beden tipi, engel durumu, etnik köken, cinsel kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet ifadesi, tecrübe, milliyet, dış görünüş, ırk ve din ayrımı gözetmeden keyifli ve güvenli bir tecrübe haline getirmeyi taahhüt ederiz.

Kaidelerimiz

Olumlu bir ortam yaratmaya yardımcı davranışlara aşağıdakiler örnek gösterilebilir:

  • Hoşgörülü ve kapsayıcı bir dil kullanmak
  • Farklı görüşlere ve deneyimlere karşı saygılı olmak
  • Yapıcı eleştirileri hoş karşılamak
  • Topluluk için en iyisinin ne olduğuna odaklanmak
  • Topluluğun diğer üyelerine empatiyle yaklaşmak

Kabul edilemez davranışlara aşağıdakiler örnek gösterilebilir:

  • Cinsiyetçi dil veya görsellerin kullanımı ve diğer katkıcılara istenmeyen romantik ilgi göstermek veya romantik tekliflerde bulunmak
  • Trollemek, hakaret/aşağılama içeren yorumlar ve birinin şahsına veya siyasi görüşlerine saldırmak
  • Birini alenen veya gizlice taciz etmek
  • Başka insanların kişisel bilgilerini, mesela ev adreslerini, rızaları olmadan yayınlamak
  • Profesyonel bir ortamda uygunsuz kaçabilecek davranışlarda bulunmak

Yetki ve Sorumluluklarımız

Proje yürütücüleri, katkıcılardan bekledikleri davranış biçimini açıklamakla ve kabul edilemez davranışlara karşı tekrarlanmamaları için adil ve uygun bir şekilde gerekli düzenlemeleri yapmakla sorumludur.

Proje yürütücüleri bu sözleşmeye uymayan yorumları, commit'leri, wiki girdilerini, hata kayıtlarını veya diğer katkıları silme, değiştirme veya reddetme yetkisine sahiptir. Buna davranışları uygunsuz, kırıcı, saldırgan veya zararlı bulunan katkıcıları geçiçi veya kalıcı olarak projeden uzaklaştırmak da dahildir.

Kapsam

Bu sözleşme projeye ait alanlarda ve birinin projeyi veya topluluğunu kamusal bir alanda temsil etmesi halinde geçerlidir. Projeyi temsil etmek, projenin domain'inine sahip bir e-posta adresi kullanmak, projenin sosyal medya hesaplarını yönetmek veya bir etkinlikte proje adına görev almak şeklinde olabilir. Projenin temsilini proje yürütücüleri tanımlayabilir veya detaylandırabilir.

İcra

Kabul edilemeyecek herhangi bir davranış içeren bir olay yaşanması durumunda proje ekibiyle bu adresten info[at]akaunting[nokta]com iletişim kurulabilir. Bu adrese iletilen bütün şikayetler dikkate alınacak, araştırılacak ve duruma uygun bir şekilde yanıtlanacaktır. Proje ekibi olayı haber veren kişinin kimliğini gizli tutmakla yükümlüdür. Sözleşmenin icrasına dair yönergeler ayrıca yayınlanabilir.

Proje yönetimi bu sözleşmeyi iyi niyetle uygulamayan proje yürütücülerine karşı geçici veya kalıcı yaptırımlar uygulayabilir.

Kaynak

Bu Topluluk Sözleşmesi, Contributor Covenant 1.4 sürümünden çevrilmiştir, aslına bu adresten erişebilirsiniz.